Capca4lera


o
  XIX Jornades de NJLM (10/23)Voluntaris
Cementiri del Molar:  Ofrena a les víctimes de la Guerra del 36.
Cemetery of El Molar: Tribute to the victims of Spanish '36 War.


Parentesi
Ofrena floral al cenotafi del Molar:  Caiguts de l'aviació i altres.
Floral tribute at the Molar cenotaph: Fallen aviatiors and others.


Accessos
Participants davant de l'edifici de la Mina Loussa (antic hospital de guerra).
Attendants  outside  of  the  "Loussa Mine"  building  (former war hospital).


Refugi_2
Alguns participants  sota  la  placa commemorativa  dels soldats caiguts.
Some attendants under the commemorative plaque of the fallen soldiers.

Voluntaris
Placa commemorativa amb una llista de soldats morts a la Batalla de l'Ebre.
Commemorative  plaque  with  a  list of soldiers fallen  in the  "Ebro Battle".


Parentesi
Detall de la placa amb el nom de Gerszon Rothol,  amb l'afegitó de "Polonès".
Detail of the plaque with the name of Gerszon Rothol, with the suffix "Polish".


Accessos
Ruta  pels  espais  històrics  de  Pradell de la Teixeta,  guiada  per  Josep Munté.
Route through the historic places of Pradell de la Teixeta, guided by Josep Munté.


Refugi_2
Preparant la representació de "Memòries Oblidades" a Pradell de la Teixeta.
Preparing the performance of "Forgotten Memories" in Pradell de la Teixeta.

Voluntaris
En plena actuació de la companyia "Teatralitzat".
In full performance of the "Teatralitzat" company.


Parentesi
Ofrena floral  a  la placa  en  memòria de  Gerszon Rotholc.
Floral offering to the plaque in memory of Gerszon Rotholc.


Accessos
Detall  de  la placa  en  memòria  de  Gerszon Rotholc.
Close-up of the plaque  in memory of Gerszon Rotholc.


Refugi_2
Membres  de  l'Associació de Voluntaris per la Llibertat,  de  Polònia.
Members of the Association of Volunteers for Freedom, from Poland.

Accessos
Conferència a Pradell, amb Jeremi Galdamez i Josep Munté.
Lecture in Pradell,  with Jeremi Galdamez and Josep Munté.


Refugi_2
Visita  als  espais  on  es  va  ubicar  la  XIII  Brigada Internacional.
Visit to the places where the XIII International Brigade was located.