Capcalera


o
  XV Jornada de No Jubilem la Memòria a Pradell (23/11/19)Concentracio
Malgrat el temps,  l'activitat del matí es va desenvolupar normalment.
Despite the bad weather, morning activities were carried out normally.


benvinguda
Inauguració de la XV Jornada per part del president de NJLM.
Inauguration of the  15th  Event  by  the  president of  NJLM.


Caravana
Conferència sobre Pradell i Xavier Amorós per Còsima Vergari.
Talk about Pradell and Xavier Amorós  by Prof. Còsima Vergari.


Entrada
Durant la conferència es va projectar una entrevista amb Xavier Amorós.
During the talk  was  screened  an  interview  with  writer  Xavier Amorós.


Vista externa
Conferència de Mònica López sobre la literatura catalana a l'exili.
Lecture  by  Mònica López  about  the  Catalan literature  in  exile.


Conservacio
Les dues conferències van ser molt ben rebudes pels assistents.
Both  afternoon  talks  were  very  welcomed  by  attendees.


Boca entrada
Un públic nombrós va seguir les conferències, que es van enregistrar en vídeo.
A large audience  attended the afternoon talks,  which were recorded on video.