Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 23/09/2014


Entrada_UGT
Entrada als locals de l'UGT a la Rambla (antiga seu del CADCI),  amb les exposicions.
Entrance hall of UGT on Rambla (former headquarters of the CADCI), with exhibitions.


Exposicio
Vista de la sala amb l'exposició "Antifascistas", cedida per la IBMT.
View of the hall with the exhibition  "Antifascists",  lended by IBMT.


Plafons
En primer terme, alguns plafons de l'exposició "Preludi de l'Última Batalla" de NJLM.
On foreground, 3 roll-up panels of the NJLM's "Prelude to the Last Battle" exhibition.


Presentacio
Josep Maria Álvarez, Isabel Zarza i Albert Sabaté,  presentant les dues exposicions.
Josep Maria Álvarez, Isabel Zarza and Albert Sabaté, presenting the two exhibitions.


Angela
Angela Jackson  amb  Rosa Maria Puig Serra  durant  la presentació dels llibres.
Angela Jackson with Rosa Maria Puig Serra during the presentation of the books.


Assistents
Vista parcial del públic assistent a la presentació de les exposicions de NJLM i la IBMT.
Partial view of the audience attending the presentation of  NJLM  and  IBMT exhibitions.


Joventut
Les generacions més joves, també interessades per la nostra història dels anys trenta.
The younger generations,  interested in  our history  of the thirties  as well.