Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 07/03/2014


A_Vives
Antoni Vives i Amèlia Aguilera en la presentació del llibre al COI de Barcelona.
Antoni Vives  and  Amèlia Aguilera,  presenting the book at  COI  of Barcelona.


Angela
L'autora, Dra. Angela Jackson presentant el llibre "Para nosotros era el cielo".
The author, Dr. Angela Jackson,  presenting the book  "For us it was heaven".


Assistents
Més de setanta assistents omplien la sala d'actes del COIB.
More than seventy attendees filled the events hall of COIB.


Vista_parcial
Vista parcial  d'alguns assistents  a la presentació  del llibre.
Partial view of the participants in the presentationof the book.


Dr_Broggi
Unes paraules del Doctor Moisès Broggi, adreçades als assistents a l'acte.
Words from  Doctor Moisès Broggi,  addressed to attendees at the event.


Crome-Placa
El Doctor Broggi i Angela Jackson,  entrevistats per la premsa.
Doctor Broggi and Angela Jackson, interviewed by journalists.


Crome-Masip
El Doctor Broggi i Angela Jackson,  amb un grup de participants.
Doctor Broggi and Angela Jackson,  with a group of participants.