Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009


Dr_Crome
Exposició de material quirúrgic i sanitari de l'època  a la mateixa cova de Santa Llúcia.
Exhibition of surgical and sanitary tools from the thirties in the same cave of St. Llúcia.


Alcalde
Angela Jackson, amb intèrprets de recreació històrica. Un d'ells, amb distintiu de les BBII.
Angela Jackson, with two re-enactors. One of the officers wears a badge of Int. Brigades.


Eric_Masip
Parlaments previs a la inauguració de la placa commemorativa  a la Cova de Sta. Llúcia.
Speeches prior to the unveiling of the commemorative plaque at the Cave of Sta. Llúcia.


Dr_Crome
Un grup d'intèrprets de recreació històrica van donar un ambient adequat a l'acte.
A group of historical re-enactors gave an adequate atmosphere to the act.


Alcalde
Rachel Ritchie, traduïnt les paraules de Mick Jones, fill de Jack Jones (pacient de la Cova).
Rachel Ritchie, translating the speech of Mick Jones, son of Jack Jones (patient of the Cave).


Eric_Masip
Un veterà de la Guerra Civil,  descobrint la placa a la Cova.
A veteran of the SCW, unveiling the commemorative plaque.


Dr_Crome
Detall de la placa en memòria del personal mèdic britànic,
amb la poesia d'Aileen Palmer, una de les infermeres.

Close-up of the plaque in tribute to the british medical staff,
with a poem by one of the nurses, Aileen Palmer.Alcalde
El cantautor Xavier Marcos interpretant cançons relacionades amb l'acte.
The singer-songwriter Xavier Marcos performing songs related to the act.


Eric_Masip
Xavier Marcos amb Remigio Perelló, supervivent de la Guerra Civil de La Bisbal.
Xavier Marcos with Remigio Perelló,  veteran of the Civil War born in La Bisbal.


Dr_Crome
Alguns participants a l'acte del matí en un aperitiu de germanor abans del dinar.
Brotherhood refreshments and apperitive in the cave, before the toast for Peace.


Alcalde
Presentacions per la tarda:  Hortènsia Grau (M. Democràtic), Albert Sabaté i Enric Masip.
Some speakers during the afternoon lectures: Hortènsia Grau, Albert Sabaté, Enric Masip.