Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 4/11/2006


Inauguracio
Inauguració de les 4es Jornades Anuals:  P. Audí, A. Jackson i Anna Martí.
Inauguration of the 4th Annual Event: P. Audí, A. Jackson and Anna Martí.


T. Rodona-1
Taula Rodona  amb  cinc  persones  que  recorden  la  Guerra Civil.
A round table discussion with people who remember the Civil War.


T. Rodona-2
Taula rodona:  Jaume Serres,  Antoni Vilella (ADAR) i Joan Maria Thomàs (moderador).
Roundtable: Jaume Serres, Antoni Vilella (ADAR) and Joan Maria Thomàs (moderator).


T. Rodona-3
Dones que eren nenes quan la Guerra Civil:  Núria Llebaria,  Francesca Cortés  i  Minerva  Pi.
Women who were children during the Civil War: Núria Llebaria, Francesca Cortés, Minerva Pi.


P. Audi
Conferència il·lustrada de Pere Audí: "Un intent d'arqueologia de l'odi: Falset 1910-1936".
Pere Audí  giving an illustrated talk:  "Un intent d'arqueologia de l'odi: Falset 1910-1936".


Ledesma
Conferència de José Luis Ledesma: "El 1936 Río Ebro Arriba - Guerra y revolución en Aragón".
José Luis Ledesma giving his talk:  "El 1936 Río Ebro Arriba - Guerra y revolución en Aragón".


Orensanz
Conferència de Toni Orensanz: "Incontrolats i violència revolucionària a l'estiu del 1936".
Closing talk by Toni Orensanz: "Incontrolats i violència revolucionària a l'estiu del 1936".