Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 5/11/2005


Benach Milton
El President del Parlament,  Ernest Benach,  dòna la benvinguda a  Milton Wolff.
President of the Parliament, Ernest Benach, greets Milton Wolff at the Town Hall.


M. Wolff
Milton  Wolff  felicitat  pels  assistents  davant  de  l'Ajuntament  de  Marçà.
Milton Wolff welcomed by members of the crowd outside the Town Hall, Marçà.


A. Sabate
Albert Sabaté,  Vicepresident de NJLM,  parlant a la inauguració del memorial a Fernando Iaffa.
Albert Sabaté, NJLM Vicepresident, speaking at the inauguration of Fernando Iaffa's memorial.


Wolff Benach
Milton Wolff  i el President del Parlament  davant del memorial de  Fernando Iaffa.
Milton Wolff and the President of Parliament in front of Fernando Iaffa's memorial.


Iaffa Benach
Miguel Iaffa  (fill de Fernando)  amb el President del Parlament de Catalunya,  Ernest Benach.
Miguel Iaffa (son of Fernando) with the President of the Catalonia Parliament, Ernest Benach.


Jackson Pique
Angela Jackson, presidenta de NJLM, amb l'alcalde de Marçà, Francesc Piqué.
Angela Jackson, president of NJLM, with the mayor of Marçà, Francesc Piqué.


Jackson Cookson
Angela Jackson diposita flors en memòria de John Cookson.
Angela Jackson  lays  flowers  in  memory of  John Cookson.


Assistents
Vista parcial del públic assistent a les conferènciesa la Sala Polivalent de Marçà.
Partial view  of the audience attending  the talks in the  Polivalent Hall  of Marçà.


G. Pesce
El brigadista italià Giovanni Pesce s'adreça als assistents a Marçà.
Italian brigader Giovanni Pesce,  addresses the audience in Marçà.


Ofrena llibre
Milton Wolff obsequia a Ernest Benach el seu llibre, "Otra Colina".
Milton Wolff presents  Ernest Benach with his book, "Otra Colina".


Assistents
Shirley Mangini,  professora  emèrita  de la Universitat  de
Califòrnia, presenta el llibre de Milton Wolff, "Otra Colina".

Shirley Mangini,  Professor from california State University,
presents Milton Wolff's book,  "Otra Colina"  (Another Hill).Butler Monllao
John Butler  presentant a Jesús Monllaó,  director del film  "La Mirada Obliqua".
John Butler introduces  Jesús Monllaó, director of the film  "La Mirada Obliqua".


Heather Barthol
Heather Bridger  i  Bruce Barthol  cantant  a la  celebració del 90è  aniversari  de  Milton Wolff.
Heather Bridger & Bruce Barthol singing in the birthday party for Milton Wolff's 90th anniversary.


M. Wolff-3
Milton Wolff  escoltant les cançons ofertes pel seu  90è  aniversari  a Marçà.
Milton Wolff listening to the songs offered for his 90th anniversary in Marçà.


Milton Vilella
Milton Wolff amb Angela Jackson i l'aviador de la República, Antoni Vilella.
Milton Wolff with Angela Jackson and the republican aviator, Antoni Vilella.