PIC   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009

<=           menu           =>

X. Marcos

El cantautor Xavier Marcos interpretant cançons relacionades amb l'acte.