PIC   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009

<=           menu           =>

Inauguracio

Un veterà de la Guerra Civil, descobrint la placa conmemorativa.