PIC   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009

<=           menu           =>

R. Ritchie

Rachel Ritchie, traduïnt les paraules de Mick Jones, fill de Jack Jones (antic pacient de la Cova-Hospital).