PIC   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009

<=           menu           =>

Parlaments

Parlaments previs a la inauguració de la placa conmemorativa a la Cova-Hospital de Sta. Llúcia.