PIC   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009

<=           menu           =>

J. Besora, J. Ferre

Angela Jackson, amb dos intèrprets de recreació històrica. Un d'ells, amb el distintiu de les BBII