PIC   Reportatge fotogràfic del 7/11/2009

Primera foto               menu           =>

Exposicio

Exposició de material quirúrgic i sanitari de l'època a la mateixa cova de Santa Llúcia.