PIC   Reportatges fotogràfics del 12 i 13/05/2007

<=           menu           =>

Moira Gray

Moira Gray, al davant de l'antic magatzem d'Intendència de la 15a Brigada.