PIC   Reportatge fotogràfic del 10/03/2007

<=           menu             Galeria

A. Vilella

Antoni Vilella (ADAR), en nom dels veterans de la República, fa una ofrena a Neus Català.