PIC   Reportatge fotogràfic del 5/11/2006

<=           menu           =>

Ofrena ADAR

Ofrena floral davant el memorial dels aviadors per part de l'Associació d'Aviadors de la República (ADAR).