PIC   Reportatge fotogràfic del 5/11/2006

<=           menu           =>

A. Vilella

Paraules d'Antoni Vilella, representant d'ADAR, davant del memorial als aviadors.