PIC   Reportatge fotogràfic del 5/11/2006

<=           menu           =>

Ofrena

Ofrena floral a les víctimes de la Guerra Civil. A l'esquerra, Joan Salvadó, alcalde del Molar. Dreta, Antoni Vilella (ADAR).