PIC   Reportatge fotogràfic del 5/11/2006

<=           menu           =>

G. Salvado

Paraules de l'alcalde del Molar, Joan Salvadó.  A l'esquerra, Antoni Vilella (ADAR).