PIC   Reportatge fotogràfic del 5/11/2006

<=           menu           =>

A. Jackson

Paraules de la presidenta de NJLM, Angela Jackson.
A la dreta, el doctor Manuel Gras (fill).