PIC   Reportatge fotogràfic del 4/11/2006

<=           menu             Galeria

T. Orensanz

La darrera conferència del dia, a càrrec de Toni Orensanz,
"Incontrolats i violència revolucionària a l'estiu del 1936"