PIC   Reportatge fotogràfic del 4/11/2006

<=           menu           =>

T. Rodona-3

Tres dones (que eren nenes quan la Guerra Civil) a la Taula Rodona.
Del moderador a la dreta: Núria Llebaria, Paquita Cortés i Minerva Pi.