PIC   Reportatge fotogràfic del 4/11/2006

<=           menu           =>

T. Rodona-2

Taula rodona. D'esquerra a dreta: Jaume Serres, Antoni Vilella (Associació d'Aviadors de la República)
i Joan Maria Thomàs (moderador).