PIC   Reportatge fotogràfic del 4/11/2006

<=           menu           =>

T. Rodona

Vista general de la Taula Rodona amb algunes persones que van viure la Guerra Civil del 36.