PIC   Reportatge dels actes del 5/11/2005

<=           menu           =>John Butler (NJLM) presenta a Jesús Monllaó, director de la pel·lícula "La mirada obliqua".