PIC   Reportatge dels actes del 5/11/2005

<=           menu           =>El brigadista italià Giovanni Pesce, addreçant-se als assistents a Marçà.