PIC   Reportatge dels actes del 5/11/2005

<=           menu           =>Miguel Iaffa, fill de Fernando Iaffa, amb Ernest Benach.