PIC   Reportatge dels actes del 5/11/2005

<=           menu           =>Milton Wolff i el President del Parlament de Catalunya, Ernest Benach,
a la inauguració del monòlit a la memòria de Fernando Iaffa.